​DØGNSERVICE​

RING: 70205141

Døgnservice​

Ring: 70205141

Ultrahøjtryk​

Vi gavner miljøet

Spuling, rengøring og afrensning med vand

Sydslam er specialiseret i tung industriservice og har mere end 50 års erfaring indenfor industrirengøring med anvendelse af ultra-højtryk, mammutsugere og slamsugere.

Med vores flåde bestående af mere end 30 specialiserede mobile industrianlæg tilbyder Sydslam løsning af mange typer industriopgaver og rensningsopgaver udført med ultrahøjtryk:

Miljøvenlig ultrahøjtryksspuling op til 3.200 bar:

  • ​Ultrahøjtryksspuling med miljøvenlige anlæg fra 200 og til 3.200 bar
  • Afhængig af opgaven og til gavn for miljøet, kan vandforbruget varieres fra 40 til 200 liter i minuttet
  • Vibrationsfri vandskæring gavner arbejdsmiljøet (Bliv fri for larmende og vibrerende luftværktøj)
  • Vandskæring skåner de omgivende konstruktioner, da der ikke er revnedannende vibration

Ultraspuling med hedvand (op til 95grader)

​Med hedvandsanlæg ultraspuler vi med vand opvarmet op til 95 grader, hvilket letter rengøring og rensning – og herved minimeres tidsforbrug og dermed omkostninger.

Ultraspuling med hedvand er bruges især ved olietanke eller andre typer tanke, siloer og anlæg med indhold som "hæfter og klæber" og som hurtigere og lettere rengøres ved brug af varmt vand.

Men også procesanlæg, skorstene, siloer og tanke i f.eks. fødevareindustrien kan afhængig af opgave med fordel ultrahøjtryksspules med hedvand. I samme omgang både rengøres og desinficeres anlægget som oftest, for på den måde at spare tid og dermed omkostninger.

Ultraspuling ved betonrenovering

Med tryk op til 3.200 bar bortspules fejlstøbt beton – så bærende konstruktionsdele og armeringsjern kan blotlægges og afrenses. Således kan hele konstruktionen genbruges til gavn for omkostninger, miljø og den samlede økonomi.

Støbeskel før:​

STØBESKEL Efter:

SYDSLAM A/S​

Sydslam er del af Recover industri- og kloakservice

www.recovernordic.com - www.recover.dk​​

sydslam logo med blå baggrund

Adresse

Avedøreholmen 95, 2650 Hvidovre

sydslam@recover.dk

CVR: 20839678

Tilmeld nyhedsbrev