​DØGNSERVICE​

RING: 70205141

Døgnservice​

Ring: 70205141

Slamsugning og slamsugere

Sydslam udfører alle former for slamsugning og kloakservice over alt i Danmark. Vi opsuger og transporterer slam og flydende affald. Ved forstoppelser, og når der i øvrigt er behov, udfører vi også kloakspuling.

Sydslam udfører industriservice med moderne slamsugere, som samtidig fungerer som spulevogne. Vores medarbejder er erfarne og fleksible, og vi bliver ved til vi har løst opgaven.

STOR VOGNPARK

​Vores vognpark omfatter slamsugere i alle størrelser. De største biler har spuleslange på op til 300 meter og kan levere tryk på over 180 bar med en vandmængde på over 720 ltr/min. Vi kan med dette udstyr klare selv de største slamsugningopgaver, for eksempel rensning af store spildevandstransportledninger op til Ø3000mm samt øjestens-, ægformede- og rektangulære rør op til 3200 x 4500mm.


Vores mindste biler kan uden problemer komme ind i baggårde og andre vanskeligt tilgængelige steder. Vi anvender miljøvenlige spulevogne, som recirkulerer 90 % af spulevandet.

Opgavetyper

Eksempler på slamsugningsopgaver,

som Sydslam kan løse:

  • Spuling, rensning og fjernelse af sand fra vej- og kloakbrønde og små og store ledninger.
  • Rensning og transport af alle former for tørstof, flydende affald og væsker.
  • Rengøring af kloakledninger, fedtudskillere, olieudskillere, samletanke, septiktanke, trikstanke, sandfang, sivebrønde, køkken- og gårdbrønde, slambassiner, pumpebrønde, tagbrønde, spildevandstanke m.m.
  • Udboring af tilstoppede køkkenafløb og faldstammer,
  • Oprensning af søer og vandhuller.
  • Tømning af olie- og benzinudskillere.
  • Tømning af sandfang.
  • Tømning af fedtudskillere.
  • Tømning af septiktanke/trixtanke.
  • Afhentning af farligt affald i ADR-godkendte vogne.

Certificeret

Sydslam A/S er certificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001.

MERE INFORMATION OM SLAMSUGNING OG KLOAKSPULING?

Du er meget velkommen til at kontakte Sydslam for mere information om slamsugning og andre ydelser.
Ring på telefon 70 20 51 41.

Se også:

Kloakspuling

TV-inspektion (kloakeftersyn, kloakservice)

Højtryksspuling

Mammutsugning

Forebyg oversvømmelser

SYDSLAM A/S​

Sydslam er del af Recover industri- og kloakservice

www.recovernordic.com - www.recover.dk​​

sydslam logo med blå baggrund

Adresse

Avedøreholmen 95, 2650 Hvidovre

sydslam@recover.dk

CVR: 20839678

Tilmeld nyhedsbrev