​DØGNSERVICE​

RING: 70205141

Døgnservice​

Ring: 70205141

​Om os

IDegrundlag

Sydslam udvikler og markedsfører ydelser, der dækker behov behandling og bortskaffelse af flydende affald, vand eller kemikaliebaseret. Sydslam udvikler og markedsfører endvidere ydelser, der dækker behov for miljørigtig rensning af maskiner, anlæg, ovne og lignende.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle nye metoder og måder at behandle, rense eller bortskaffe på til gavn for et rent miljø - i henhold til vores miljøcertificering efter ​DS:EN14001.

Mission

Vi skal være de bedste på markedet til behandling og rensning med vand eller bortskaffelse af flydende affald (vand eller kemikaliebaseret).

Vi skal arbejde på at sikre os, at kunderne foretrækker Sydslam som partner.

Vi skal opnå økonomisk tilfredsstillende resultater.

Miljøpolitik for Sydslam A/S

Sydslam A/S’ miljø- og arbejdsmiljøarbejde tager udgangspunkt i gældende lov- og myndighedskrav, branchekrav samt kundekrav skabt i dialog med vores kunder og samarbejdspartnere. Sydslam A/S vil overholde alle love og myndighedskrav gældende for vores virksomhed.

 1. Sydslam A/S’ miljøindsats skal være præget af vedholdende bestræbelser på løbende at reducere miljøbelastningen fra vores aktiviteter.
 2. Sydslam A/S vil være åbne omkring vores miljøforhold.
 3. Sydslam A/S vil, såfremt det ønskes af vore kunder, levere data for den miljøbelastning kundens opgaver har givet anledning til således, at dette kan bruges i vore kunders miljøredegørelser.
 4. Sydslam A/S vil i vores arbejde med miljø- og arbejdsmiljøforhold agere proaktivt – hurtigt og effektivt – samt systematisk arbejde med forebyggelse og løbende opfølgning på iværksatte forbedringer.

KVALITET

Sydslam tror på at kundens tilfredshed er den bedste måling af kvalitet.

Vore operatører skal derfor ved afslutning af hver enkelte opgave tilsikre, at den ansvarlige hos kunden, kan

godkende det konkret udførte arbejde, henholdsvis registrere, såfremt kunden måtte have reklamationer eller indvendinger med det udførte arbejde.

SIKKERHEDSPOLITIK

Sydslams sikkerhedsudvalg består af en repræsentant fra direktionen, den daglige ledelse samt en medarbejdervalgt.

Sydslam har udviklet sikkerhedsmanual- og instruks, der er udleveret til alle ansatte. Sikkerhedsmanual skal forefindes på hver enkelt enhed.

Alle ansatte deltager, som led i den løbende uddannelsesplanlægning, i sikkerhedskurser, herunder uddannelse i transport med farlig gods (ADR-bevis) samt betjening af særligt udstyr; f.eks. højtryksudstyr.

Alle ansatte er forsynet med sikkerhedsudstyr.

ETISKE REGLER

Sydslam A/S ønsker til stadighed at udvikle virksomheden under hensyntagen til miljø, mennesker og ressourceforbrug, hvorfor vi har formuleret følgende etiske regelsæt for fores forretningsprincipper.

 • Vi overholder alle nationale- som internationale love, regler og bestemmelser vi er underlagt på de lokaliteter hvor vi arbejder.
 • Vi anerkender FN’s menneskerettighedserklæring.
 • Vi overholder alle love og bestemmelser omkring løn og arbejdstid, herunder mindsteløn, overtidsbetaling, akkorder samt sygefravær.
 • Vi tillader at vores ansatte og øvrige tilknyttede medarbejdere frit kan organisere sig i lovlige fagforeninger herunder deltage i overenskomstforhandlinger efter eget valg.
 • Vi beskæftiger ikke personer under 15 år.
 • Vi benytter os ikke af tvangsarbejde, slavearbejde eller andre former for upassende eller ufrivillig arbejdskraft.
 • Vi tillader ikke nogen form for diskrimination, sexchikane eller anden form for chikane ligesom vi sikre alle lige muligheder og rettigheder uanset race, farve, køn, nationalitet, religion og etnisk oprindelse.
 • Vi benytter os ikke af korruption eller bestikkelse og indgår ikke i relationer betinget af korruption eller bestikkelse.
 • Vi arbejder løbende på at forbedre arbejdsforholdene for vores ansatte, således at arbejdsrelaterede risici og farer reduceres.
 • Vi arbejder ligeledes på løbende at skabe forbedringer af arbejdsprocesserne i forhold til at minimere skadelige miljøpåvirkninger.

SYDSLAM A/S​

Sydslam er del af Recover industri- og kloakservice

www.recovernordic.com - www.recover.dk​​

sydslam logo med blå baggrund

Adresse

Avedøreholmen 95, 2650 Hvidovre

sydslam@recover.dk

CVR: 20839678

Tilmeld nyhedsbrev