​DØGNSERVICE​

RING: 70205141

Døgnservice​

Ring: 70205141

Sydslam re-certificeret efter ISO 14001

Den 27. maj havde vi endnu en gang besøg af Bureau Veritas som forestår Sydslams certificering efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001:2004. 


Auditørens konklusionen lød:
"Det auditerede sås tilfredstillende implementeret i henhold til kravene i ISO 14001:2004. Der blev under denne audit ikke fundet afvigelser. Fortsat certficering anbefales."

Derudover havde auditøren følgende generelt meget positive bemærkninger:

"Systemet er godt vedligeholdt og godt implementeret. Virksomheden udviser god miljøbevidsthed og afsætter de nødvendige ressourcer til miljøarbejdet. God orden i diverse registreringer og papirer. Der er god orden i dokumentationen i ledelsessystemet.

God praksis for håndtering af afvigelser, med god fokus på forbedret kørselsmønster, med reduceret brændstofforbrug som følge.

God praksis for nødberedskab og god opbevaring af kemiske stoffer og materialer. Godt kendskab til sikkerhedsdatablade.

På de udendørs arealer ses god orden og ryddelighed. Virksomheden fremstår pænt og ordentligt inde i produktionen (garagen).

Der er i praksis set en god af overvågning af at virksomheden lever op til lovmæssige krav og andre krav virksomheden har tilsluttet sig.

God håndtering af affaldssortering i produktionen. Der er set en god håndtering af olie- og kemikalieaffald. Der er ligeledes gode opbevaringsforhold for de forskellige affaldstyper . Ledelsens gennemgang er set gennemført på tilfredsstillende vis 10/12-2012. Ledelsens gennemgang indeholder en god beskrivelse af gennemførte forbedrende mål, handlingsplaner og andre relevante emner. God fokus på reduktion af brændstofforbrug ved optimering af kørselsplanlægning. Intern audit er set gennemført på relevant og tilfredstillende vis 24/10-2012. I forbindelse med gennemsyn af den interne audit, er der set en god beskrivelse og håndtering af registrerede hændelser og afvigelser og god fokus på overholdelse af lov. Der er fulgt godt og effektivt op på alle rejste afvigelser."

Nyheder

11-12-2018
Sydslam skifter teleselskab 13. dec.
Torsdag den 13. dec. skifter Sydslam teleselskab. Der vil være en lille risiko for at vores hovednummer i en kort periode ikke virker.
Læs mere
02-05-2018
Recover Nordic opkøber Sydslam A/S
Recover Nordic, Danmark, en del af nordens største Special- og Skadeservicekoncern Recover Nordic Group, har styrket kapaciteten på Specialservices ved erhvervelsen af industriservicevirksomheden Sydslam A/S.
Læs mere
09-01-2017
Operatører søges til vores Aalborg-afdeling
Til vores team i Aalborg søger vi stabile og motiverede medarbejdere til kørsel og arbejde med tørstofsuger, højtryksspuler og slamsuger.
Læs mere
06-12-2016
Sydslam støtter igen "Knæk Cancer"
Også i 2016 er Sydslam blandt bidragsyderne til Knæk Cancer-kampagnen.
Læs mere
06-04-2016
Rensning af ledninger ved Christiansborg
På arbejde for Hofor og CMT
Læs mere
16-02-2016
​3000 dage uden alvorlige uheld hos Interterminals
Interterminals har med et diplom takket Sydslam for medvirken til 3000 dage uden alvorlige uheld på arbejdspladsen.
Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

SYDSLAM A/S​

Sydslam er del af Recover Nordic Group

www.recovernordic.com - www.recovernordic.dk​​

ss rng logo i kvadrat rgb

Adresse

​Ventrupparken 10, 2670 Greve

sydslam@sydslam.dk

CVR: 32161065​​

Tilmeld nyhedsbrev